top of page
VWB_edited.jpg

AFSCHEID BRAM

juni 2023

Bram heel erg bedankt voor jouw inzet en hulp aan Vluchtelingenwerk Boekel!

Verduistering

"TUSSEN VREES EN HOOP"

maart 2023

Op 1 maart was er een bijeenkomst voor de statushouders van onze gemeente om samen met Vluchtelingenwerk Boekel te praten over de aardbeving in Turkije en Syrië.  We hebben ervaringen uitgewisseld en naar elkaar geluisterd. 


Onderstaand gedicht werd voorgedragen in zowel Nederlands als Arabisch.

Geschreven door Jos Schaapveld:


Tussen vrees en hoop


Stil kijken we naar de beelden
Pleintjes waar ooit kinderen speelden

Families bij elkaar in huizen leefden


Even maar, seconden, een aardbeving
Geen pleintjes en huizen meer
Het was alsof de wereld verging


Zorgen over vader, moeder, broer en zus

In Antakya, Aleppo of Ash Shayk Khurus
Ontredderd en machteloos kijken we toe
Hoe kunnen we helpen, hoe?


Er is vrees maar ook hoop
Het leven krijgt weer zijn beloop
Voor aardbevingen kunnen we niet schuilen
De aarde bewoog, ons hart blijft huilen,
de Eufraat stroomt verder.

logo-van-de-Ven-Wit.png

ACTIE BIJ BAKKER VAN DE VEN VOOR OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN

april 2022

Bij Bakker van de Ven loopt een actie ter ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne. Daar zijn we heel blij mee. 
Mocht je meer informatie willen over Oekraïnense vluchtelingen, kun je contact opnemen met de gemeente Boekel.

bibliotheek Boekel.jpg

TAALCAFÉ

april 2022

Het Taalcafé is voor iedereen die wil oefenen met de Nederlandse taal.

In het TaalCafé wordt in een kleine groep over allerlei onderwerpen gepraat. Op een gezellige plek, samen met anderen en met een lekker kopje koffie/thee. Het TaalCafé is vanaf 15 maart elke dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek Boekel/Lunchroom Nia Domo.
Voor begeleiding is er een taalvrijwilliger aanwezig.

Iedereen is welkom om eens vrijblijvend binnen te lopen en aan te schuiven. Aanmelden is niet nodig.

Language Café

TaalCafé (language cafe) Boekel welcomes everybody who wants to practice the Dutch language. In a small group you talk about all kinds of subjects, while enjoying a nice cup of coffee or tea together. The setting is sociable and informal.

From March 15th TaalCafé Boekel is open every Tuesday morning from 10.00 to 11.00 am at the library in Boekel (Lunchroom Nia Domo). A volunteer is present for support. Feel free to walk in and join the conversation. No need to pre-register.

Ukraine.jpg

OEKRAÏNE

maart 2022

Zoals allen weten gebeuren er dagelijks vreselijke dingen in de wereld. Zo ook in de Oekraïne en natuurlijk willen we zo goed mogelijk ondersteuning bieden aan de inwoners/vluchtelingen van dit land. In overleg met de gemeente zijn we de voorbereidingen aan het treffen en zo gauw dit concreet is zetten we die informatie op de website.
En mocht je nu al vragen hebben over dit thema dan is afgesproken dat de gemeente het aanspreekpunt is. Op de website van de gemeente staat alle informatie die tot dusver bekend is. Er staat ook een telefoonnummer bij zodat je daar zelf verdere informatie kunt vragen.
De vluchtelingen uit Oekraïne zijn van harte welkom en waar nodig zullen we een steuntje in de rug bieden.

Rabo clubactie.jpg

RABO CLUBSUPPORT 2021

november 2021

Vluchtelingenwerk Boekel deed mee aan de Rabo clubsupport 2021. Leden van de Rabobank konden bepalen hoeveel geld de bank zou geven aan hun favoriete club. Wij ontvingen € 263,28. We zijn daar heel blij mee! Dank aan de Rabobank en aan de mensen die op ons hebben gestemd. Het geld is bedoeld voor een uitstapje voor de kinderen in de zomer van 2022.
---

Afbeelding1_edited.jpg

DAGJE UIT

augustus 2021

In augustus hebben de kinderen van statushouders in de gemeente Boekel een mooie dag gehad in Dierenrijk in Nuenen. Dankzij het geld dat Vluchtelingenwerk Boekel kreeg van de Rabo Club support acties in 2018 en 2019 konden we dit verzorgen.
---

Aleppo.jpg

EEN MOOI ARTIKEL OVER NIEUWE BOEKELNAREN MAHAMMED EN ETB AYOUB OP DE WEBSITE VAN INBOEKEL.

april 2021

De familie Ayoub is afkomstig uit een voorstad van Aleppo, Nayrab Camp in Syrië. Mohammad (49) en zijn vrouw Etb (38), wonen met hun vier kinderen de dochters Rawan (20) en Rayan (18), hun zoon Nedal (16), hun jongste dochter Talia (4) en de moeder van Etb, Rowaida, in de Mouthoefsestraat in Boekel.


De grootvader van Mohammad kwam in 1948 als Palestijnse vluchteling naar Nayrab Camp. Nayrab was een vroegere basis van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Deze Palestijnen kregen een vluchtelingenstatus via de UNRWA en een identiteitsbewijs om te kunnen reizen.

Mohammad heeft nog vijf broers en twee zussen, die allen nog in Nayrab Camp wonen. Mohammad heeft na de middelbare school een tweejarige economie opleiding gedaan en werkte als boekhouder in een grote tractorenfabriek in Aleppo. In 2011 brak onder de inwoners een opstand uit tegen het regime van president Assad omdat de mensen het niet eens waren met zijn beleid. In 2012 werd ook de stad Aleppo zwaar getroffen door de bombardementen van het Syrische en Russische leger. De halve stad werd verwoest. Het bedrijf waar Mohammad werkte werd ook gebombardeerd. Nayrab Camp is niet gebombardeerd, omdat het pal tegen het militaire vliegveld van Aleppo ligt is de wijk bij de bombardementen gespaard gebleven.

Het land is zeer verarmd. Zijn broers en zussen moeten met een inkomen van tien euro per maand zien rond te komen, terwijl er voedselschaarste is. Omdat Mohammad kritiek had op het regime van Assad en hij in beeld kwam bij de geheime dienst is hij in 2013 naar Libanon gevlucht. Hij is daar op zoek gegaan naar werk. Via de broer van zijn vrouw kon hij een visum krijgen voor Rusland. Hij vond werk in het zuiden van Rusland in de stad Barnaoel in een kebab zaak.

In de zomer van 2014 is het gezin van Mohammad zonder hem naar Turkije gevlucht en vervolgens naar Libië gevlogen. Met vele anderen hebben ze toen getracht de gevaarlijke oversteek per boot naar Italië te maken. Ze werden op zee door het Rode Kruis opgepikt en naar het vasteland gebracht. Ze zijn van daaruit doorgereisd naar Nederland en hebben daar asiel aangevraagd en gekregen.

Na het AZC in Ter Apel verbleven ze achtereenvolgens drie en een halve maand in Groningen, twee weken in Wageningen, anderhalve maand in Arnhem en ruim een jaar in Eindhoven. Om daarna in januari 2016 hun definitieve bestemming in Boekel te vinden. Mohammad is pas in oktober 2015 naar Nederland kunnen komen. Hij is van Barnaoel naar Moskou gevlogen en kreeg op de ambassade een visum om naar Nederland te reizen.

Het gezin werd na twee jaar weer herenigd. Na de inburgeringscursus en een verblijf van vijf jaar in Nederland hebben alle leden van het gezin in 2019 de Nederlandse nationaliteit gekregen. Voor het eerst in hun leven hebben zij een paspoort. Mohammad zegt: “Vanuit heel mijn hart wil ik Nederland bedanken, dat wij hier mogen zijn. We zijn hier veilig”.

Zij en hun kinderen kunnen nu voor het eerst vrij reizen als ze dat zouden willen. Zij mogen nu ook stemmen. Mohammad, Etb en hun oudste dochter hebben daar bij de onlangs gehouden Tweede Kamer verkiezingen gebruik van gemaakt en zijn gaan stemmen. Weer een bijzonder moment.

Rawan en Rayan zijn in het AZC al begonnen met volgen van Nederlandse les. Na hun komst in Boekel hebben ze eerst de schakelklas gedaan aan het Jan van Brabant College in Helmond om de Nederlandse taal beter eigen te maken en zijn daarna naar het Commanderij College in Gemert gegaan. Rawan en Rayan volgen nu een opleiding aan het Summa College in Eindhoven, Rawan als laborante en Rayan volgt een opleiding als verkoopmedewerker in een optiekwinkel, Nedal volgt praktijkonderwijs aan het Commanderij college in Gemert.

In Boekel is de keuze aan etenswaren voor Islamitische mensen beperkt. Daarom doen zij veel inkopen in Eindhoven en Helmond. Als ze een gebedsdienst willen bijwonen gaan ze naar de soennitische moskee Arrahmaan in Eindhoven en soms naar Uden.

Zoals zovele vluchtelingen die vanuit een grote stad naar Boekel zijn gekomen is het voor hen enorm wennen. Mohammad vertelt: “Echt naar een grote stad zouden wij niet terug willen, maar een kleinere stad met geschikte winkels en een moskee zou wel onze voorkeur hebben”. Een woning is daar niet zomaar beschikbaar. Dus zullen zij hun draai in Boekel moeten vinden.


Piet van den Broek
---

participatiebijeenkomst.jpg

NIEUWE BOEKELNAREN ONDERTEKENEN PARTICIPATIEVERKLARING

september 2017

Op woensdag 27 september ondertekende een eerste groep van dertien vergunninghouders in het gemeentehuis van Boekel de Participatieverklaring. Het betreft Syriërs die vanwege een onveilige situatie in hun thuisland gevlucht zijn naar Nederland. 

Participatie = meedoen
Het Participatieverklaringstraject is een onderdeel de verplichte inburgering. Hierin nemen de nieuwkomers kennis van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.

ProDemos verzorgde een interactieve uitleg over de Nederlandse grondwet en kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Daarnaast heeft de GGD uitleg gegeven over gezondheidszorg in Nederland, waarin veel aandacht is voor zelfzorg en preventie. 

Met het ondertekenen van de verklaring bekrachtigen de nieuwkomers hun bereidheid actief bij te dragen aan de samenleving. Een geslaagde inburgering van deze nieuw Boekelnaren verloopt natuurlijk via twee kanten. Daarom is ook de zinsnede ‘… en ik reken erop dat ik de ruimte krijg van mijn medeburgers om actief een bijdrage te leveren’ opgenomen in de verklaring. De nieuw Boekelnaren gaven aan goed te zijn ontvangen in de gemeente en omschrijven hun dorps- en buurtgenoten als aardige mensen. Zij willen graag nog verder inburgeren in de samenleving en nog meer en beter meedoen in Boekel. Voor negen deelnemers geldt deze wens in het bijzonder ook voor hun kinderen. 

De burgemeester, die ook zijn bijdrage had aan het traject, licht toe: “Met elkaar in contact komen en elkaar ook daadwerkelijk begrijpen is met de verschillen in cultuur en taal niet eenvoudig. Dit gaat niet vanzelf en lukt niet in één keer. Durf te vragen, blijf contact zoeken en geef niet op. Ook hier geldt dat we elkaar moeten helpen zodat iedereen kan meedoen”.

---

weetuhetnog03.jpg

ONTMOETINGSMIDDAG

mei 2017

Dankzij de ontvangen sponsorcheque, is er op zaterdag 20 mei een gezellige ontmoetingsmiddag georganiseerd bij Jeu de Bouckles aan de Bernhardstraat. Bijna alle vergunninghouders die de afgelopen 3 jaar in Boekel zijn komen wonen, waren aanwezig. Ook de vrijwilligers die op diverse manieren begeleiden, waren bijna allemaal erbij. De aanwezigheid van wethouder Henri Willems werd erg gewaardeerd.
Het was prachtig weer en al snel werd er na een duidelijke uitleg petanque gespeeld. Sommigen hadden tijd om intussen gezellig te buurten, anderen waren heel fanatiek bezig! 
Voor de kinderen waren er tekenspullen en een springkussen .
Toen rond 4 uur de friteskraam van Harm werd geopend, kon de middag niet meer stuk!!!

weetuhetnog01.jpg

VLUCHTELINGENWERK BOEKEL ONTVANGT SPONSORCHEQUE VAN €1.000,-

januari 2017

Vanaf 1 oktober tot december 2016 kon er met het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) bij de milieustraten punten worden verdiend voor een goed doel.
Dat is in Boekel massaal gedaan: Boekel heeft een 5e plaats behaald, dus  € 1000,=  verdiend voor het goede doel van die periode: Vluchtelingenwerk Boekel.

Nieuws & updates: Nieuws & updates
bottom of page